Restuarering

Her har vi restaurert en garasje. Vi har byttet tak og fine nye utskjæringer.


KundePrivatPeriode2020Arbeid:restaurering garasje, Utskjæringer